Zářijový výletek

3O. 9. vyrazil náš oddíl na výlet do Sloupsko – Šošůvské jeskyně. Po srazu na hlavním nádraží jsme se vlakem přesunuli do Blanska a odtud dál pokračovali autobusem do obce Suchdol u Vavřince. Krásnou krátkou procházkou jsme prozkoumali malé jeskyně a otvory Pustého žlebu. Po příchodu do Sloupu jsme proměnili vstupenky a vyrazili s poměrně velkou skupinou návštěvníků na prohlídku. Více než hodinové toulání krásami Krasu jsme vyměnili za hřejivé odpoledne a párek v rohlíku. Ze Sloupu jsme autobusem zamířili zpátky k Brnu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.